Акції та знижки

<

туди сюди

Нові сторінки

На сайті “Золоті сторінки Хмельницький” розміщено електронний варіант довідника підприємств та установ “Хмельниччина. Золоті сторінки”, що видається на території краю з 1996 року.
Каталог містить згруповану за сферами діяльності інформацію про назви, адреси та телефони фірм та організацій Хмельницького та області.
Пошукову систему сайту “Золоті сторінки Хмельницький” побудовано таким чином, що ознакою для пошуку може бути як назва фірми чи установи, так і її адреса (повна, або не повна), профіль діяльності, ключові слова, а також — будь-яка фраза, чи слово з тексту реклами.
Важлива особливість — це регіональний ресурс, на сайті розміщено інформацію виключно про підприємства м. Хмельницький та Хмельницької області
Спеціальна функція “показати на карті“ дозволяє визначити місце розташування будь-якого підприємства чи организації м. Хмельницького на детальній карті міста
Онлайн-довідник Хмельницького - це не тільки бізнес-довідник (телефонний довідник бізнес-ресурсів). Тут вы можете знайти інформацію про послуги підприємств, готелів, ресторанів, а також карту Хмельницкого, а близькому майбутньому і відомості про афішу репертуару театрів і кінотеатрів, прогноз погоди, приватні оголошення , розклад руху поїздів. Бізнес-портал «Золоті сторінки» містить докладні відомості про Хмельницкий оптовий базар.

На сайте “Золотые страницы Хмельницкий” размещен электронный вариант справочника предприятий и учреждений “Хмельниччина. Золотые страницы”, который издается на территории края с 1996 года.
Каталог содержит сгруппированную по сферам деятельности информацию о названиях, адресах и телефонах фирм и организаций Хмельницкого и области.
Поисковая система сайта “Золотые страницы Хмельницкий” построена таким образом, что признаком для поиска может быть как название фирмы или учреждения, так и его адрес (полный, или частичный), профиль деятельности, ключевые слова, а также — любая фраза, или слово из текста рекламы.
Важная особенность — это региональный ресурс, на сайте размещена информация исключительно о предприятиях м. Хмельницкий и Хмельницкой области
Специальная функция “показать на карте“ позволяет определить место расположения любого предприятия или организации м. Хмельницкого на детальной карте города
Онлайн-справочник Хмельницкого — это не только бизнес-справочник и телефонный справочник бизнес-ресурсов. Здесь вы можете найти информацию об услугах предприятий, гостиниц, ресторанов, а также карту Хмельницкого, а в недалеком будущем и афишу репертуара театров и кинотеатров, прогноз погоды, частные обьявления, расписание поездов. Бизнес-портал «Золотые страницы» содержит подробные сведения о Хмельницком оптовом базаре.